Ekologické služby Ekora

Ekora - ekologie, ekologické služby

Průzkumné práce

 • IG průzkum budoucího staveniště - ABP Consulting, a.s.
 • IG průzkum staveniště RD - Palladium.cz a.s.
 • IG průzkum staveniště překladiště odpadů v areálu UVR Mníšek pod Brdy - Rumpolod-P s.r.o.
 • IG průzkum staveniště - ENERGETIKA Kladno
 • IG průzkum pro výstavbu kompostárny - Karel Kabrna
 • IG průzkum pro projekt skladu - MěÚ Úpice
 • IG průzkum pro bytovou výstavba - TESORO s.r.o.
 • IG průzkum základových poměrů chladící věže - Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

 

 • HG průzkum v rámci AR nelegální skládky nebezpečných odpadů - Královehradecký kraj
 • HG doprůzkum staré ekologické zátěže na pozemku - ROSS,a.s.
 • HG průzkum znečištění zemin a podzemních vod ropnými uhlovodíky - PROBO Group
 • HG průzkum znečištění podzemních vod RU a následná sanace - Dopravní podnik města Pardubic a.s.
 • HG průzkum znečištění zemin, stavebních konstrukcí a podzemních vod - NG RED Nine, s.r.o.
 • HG průzkum znečištění horninového prostředí RU - PF ČR
 • HG průzkum znečištění horninového prostředí látkami NEL - PF ČR
 • HG průzkum, navržení řešení na odstranění triaz. pesticidů z vody čerpané do výroby - Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • HG průzkum horninového prostředí na přítomnost pesticidů a NEL - PF ČR
 • HG průzkum horninového prostředí na přitomnost NEL a TK - ING Real Estate Development ČR s.r.o.
 • HG průzkum znečištění podzemních vod RU, TK a pesticidy - PF ČR
 • HG průzkum znečištění bývalé ČS PHM RU a BTEX - Tomáš Kočovský
 • HG průzkum znečištění saturované a nesaturované zóny RU - PF ČR
 • HG průzkum zemin, stavebních konstrukcí a podzemních vod v rámci zpracování EA - ECO Trend s.r.o.
 • HG průzkum - průzkumné práce podzemních vod, zemin a stavebních konstrukcí na obsah látek NEL - PF ČR
 • HG průzkum - průzkum podzemních vod, zemin a stavebních konstrukcí znečištěný na RU a Cr. - READER and FALGE INVESTMENTS s.r.o.
 • HG průzkum - průzkumné práce zemin , stavebních konstrukcí a podzemních vod látkami NEL - PF ČR
 • HG průzkum - průzkumné práce zemin a podzemních vod látkami na bázi NEL a BTEX - .A.S.A. spol. s r.o.
 • HG průzkum a geochemický průzkum zemin, sedimentů a podzemní vody (NEL, PAU) - JDZ a.s. Soběslav
 • HG průzkum - zeminy, stavební konstrukce a podzemní vody NEL a PCB - ECO Trend s.r.o.
 • HG průzkum - zeminy + podzemní vody NEL a BTEX - ČS PHM Dolní Břežany
 • HG průzkum v k.ú. Hradišťko - Radek Halada
 • HG průzkum saturované a nesaturované zóny - NEL, ClU a TK - Výtvarná řemesla v.d. v konkurzu
 • HG průzkum v rámci sanace kontaminovaného území - Labyrint CZ s.r.o.

 

 • Průzkum kontaminace území RU - Stavební dvůr Zličín
 • Průzkum podlahových stavebních konstrukcí C10 - C40, PAU, ClU + BTEX, TK - Kovárna Jiříkov a.s.
 

Novinky

Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Věříme, že se vám budou líbit a najdete zde věškeré informace, které hledáte... Více...
Všechny články...

EKORA s.r.o.

Sinkulova 48/329
140 00 Praha 4

e-mail: ekora@ekora.cz
tel./fax: +420 267 914 573