Ekologické služby Ekora

Ekora - ekologie, ekologické služby

O nás

Společnost EKORA s.r.o. byla založena v roce 1995, od počátku své existence se zabýváme ochranou životního prostředí a poskytováním ekologických služeb. Tým našich pracovníků tvoří specialisté v oboru geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, chemie, průmyslových technologií, stavebnictví, vodního a odpadového hospodářství.

Naše společnost se orientuje zejména na sanační práce a odstraňování ekologických zátěží, v této oblasti jsme schopni našim klientům poskytnout komplexní služby od průzkumných a monitorovacích prací přes jejich vyhodnocení a návrh vhodných technických opatření až po jejich realizaci.

Dále se zaměřujeme na zpracování ekologických auditů, analýz rizika, projekční činnost ve výstavbě, rekultivace a revitalizace území, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, ochranu ovzduší, monitoring podzemních, povrchových a odpadních vod, vzorkovací práce, provádíme posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zpracováváme žádosti o integrovaná povolení (IPPC). Naše společnost je rovněž autorizována pro provádění úředního měření průtoků vod.

Na základě dlouhodobých výsledků své práce byla společnost EKORA s.r.o. jmenována Fondem národního majetku ČR, resp. Ministerstvem financí a Ministerstvem životního prostředí mezi supervizní organizace zajišťující dohled při realizaci procesu odstranění starých ekologických zátěží financovaných ze státních prostředků.

Mezi naše klienty patří jak soukromé subjekty - zejména průmyslové a zemědělské podniky, tak státní správa a samospráva, řadu akcí realizujeme pro komunální sféru, ministerstva apod. V rámci akcí financovaných z evropských fondů spolupracujeme i se zahraničními partnery.

Naše společnost dlouhodobě usiluje o zajištění a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb, z tohoto důvodu máme zaveden a certifikován systém řízení jakosti a environmentu dle norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 a systém BOZP dle normy OHSAS 18001:2007.

Naše společnost EKORA s.r.o. je členem Svazu chemického průmyslu, jednotliví pracovníci jsou pak členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků, České asociace hydrogeologů, České metrologické společnosti.

Za dobu naší existence máme za sebou celou řadu úspěšných projektů realizovaných v soukromé i veřejné sféře, stručný výčet realizovaných akcí je uveden v referencích.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Ing. Tomáš Medřický
jednatel společnosti

 

Novinky

Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Věříme, že se vám budou líbit a najdete zde věškeré informace, které hledáte... Více...
Všechny články...

EKORA s.r.o.

Sinkulova 48/329
140 00 Praha 4

e-mail: ekora@ekora.cz
tel./fax: +420 267 914 573