Ekologické služby Ekora

Ekora - ekologie, ekologické služby

Ekologické audity, analýzy rizik, odborné posudky, studie

Ekologické audity
Společnost EKORA s.r.o. provádí celou škálu forem ekologických auditů, mezi nejběžnější typy patří:

 • prodejní a investiční ekologický audit; audit je prováděn formou rešerše dostupných materiálů a může být doplněn o přesně cílený průzkum případné ekologické zátěže; výstupem auditu je srovnání podnikových postupů s platnou legislativou, určení rozsahu kontaminace zemin, stavebních konstrukcí a vod a ocenění veškerých nákladů na uvedení do souladu s platnou legislativou
 • audit souladu podnikových postupů s platnou legislativou
 • ekologický audit tvořící podklad dokumentace pro poskytnutí úvěru či dotace
 • ekologický audit dle specifických požadavků klienta


Analýzy rizik

Analýzy rizik jsou základním dokumentem pro posouzení rizik způsobených kontaminací zemin, stavebních konstrukcí, vzduchu a vody pro ekosystémy, člověka a populaci. Jedná se o komplexní materiál, který je vyžadován Českou inspekcí životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí jako podklad pro rozhodování o nakládání s kontaminací v dané lokalitě.

Cílem analýzy rizik je detailní průzkum rozsahu kontaminace, kvantifikace zdravotních rizik a rizik pro ekosystémy, stanovení sanačních limitů (koncentrací nebezpečných látek v zeminách, stavebních konstrukcích, vodách a vzduchu, které již nepředstavují rizika), návrh technických opatření vedoucích k odstranění ekologické zátěže a stanovení orientační ceny na likvidaci této zátěže.

Odborné posudky, regionální studie

 • získávání podkladů na základě terénních šetření, jejich grafického zpracování a vyhodnocení
 • evidence zdrojů znečišťování podzemních či povrchových vod (průmyslové a zemědělské podniky, liniové stavby (kanalizace), sklady rizikových látek, skládky apod.)
 • evidence skládek
 • evidence zdrojů pitných vod a jejich ochranných pásem
 • evidence způsobu využívání půdy
 • monitoring kvality a průtoků povrchových a odpadních vod v zadaném území apod.
 • zpracování nově získaných i „historických“ dat do systému GIS
 • vypracování přehledných grafických výstupů - map zranitelnosti území apod.

 

 

 

Novinky

Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Věříme, že se vám budou líbit a najdete zde věškeré informace, které hledáte... Více...
Všechny články...

EKORA s.r.o.

Sinkulova 48/329
140 00 Praha 4

e-mail: ekora@ekora.cz
tel./fax: +420 267 914 573