Stavební a demoliční práce Tisk
  • předprojektová a projektová příprava stavebních a demoličních prací
  • realizace stavebních a demoličních prací ve spolupráci s prověřenými subdodavateli
  • přípravné stavební práce v rámci odstraňování ekologických zátěží (statická zabezpečení objektů, úpravy objektů pro vjezd techniky, úpravy ploch pro umístění speciální průzkumné techniky)
  • demolice a obnovy zpevněných povrchů
  • demolice, odstraňování a zneškodnění kontaminovaných zemin a konstrukcí
  • těžba sanačních jam, jejich pažení a geotechnické zabezpečení